12/9/11

Παράταση για την αποστολή σκίτσων στον Φ.Ο.Υ.

H ημερομηνία αποστολής σκίτσων για την έκθεση στο Φ.Ο.Υ. πήρε παράταση μέχρι τις 20/9.
Διεύθυνση αποστολής έργων
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ [ Φ.Ο.Υ.]
Τ.Θ. 79029 τ.κ. 172 37 ΥΜΜΗΤΤΟΣ-ΑΘΗΝΑ
ή σε ανάλυση 300 dpi στη διεύθυνση cartoon2foy@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου